Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BIELOWICACH

 

Bielowice 56                            26 – 300 Opoczno

………………………………………………………………………………………......

 

Tel./fax: 44 755-18-21

e-mail : spbielowice@opoczno.edu.pl

………………………………………………………………………………………......

 

Numer Regon 001231919;       Numer NIP 768-15-06-571

………………………………………………………………………………………......

 

Województwo ŁÓDZKIE           Powiat OPOCZYŃSKI

 

Gmina/ Dzielnica lub Delegatura

 

OPOCZNO – OBSZAR WIEJSKI BIELOWICE 56

 

Poczta 26-300 OPOCZNOodpowiada: Urszula Wiktorowicz

wytworzył: Zofia Wijata

wprowadził: administrator

data: 13-06-2013

data: 13-06-2013

data: 13-06-2013Rejestr zmian strony